zijaanzicht van de NBHW brandweerkazerne in Alkmaar aan het water met een grijs geblokte gevel

veiligheid voorop

Brandweerkazerne NBHW

Het gebouw kenmerkt zicht door een complexe structuur, mede veroorzaakt door noodzakelijke nabijheid van de verblijfsruimten van de brandweerlieden bij de remise in een volume wat moet passen binnen stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is gekozen voor een ontwerp dat vanaf de aansluiting bij het stadskantoor omhoog loopt richting het spoor, tot een hoogte van ongeveer 20 meter.

Fotografie: Bernard Faber

Functie:
Brandweerkazerne, meldkamer VOP en zorgpost Brijder Verslavingszorg

Opdrachtgever:
Gemeente Alkmaar

Locatie:
Alkmaar

Op deze manier wordt de entree naar het centrum geaccentueerd. In het ontwerp is hoogste punt zo ver mogelijk van het stadskantoor verwijderd. Daar wil het bestuur graag een hoogteaccent als entree voor de stad Alkmaar.
Bij het ontwerpen van het plan is rekening gehouden met de sociale veiligheid. Het ontwerp bevat, om te voorkomen dat er ‘onveilige' plekken ontstaan, weinig nissen en hoeken. Parkeren kan op het dak van het gebouw, niet zichtbaar vanaf de begane grond. De zichtbaar sterke schuine lijn aan de voor- en achterzijde in het ontwerp wordt voor de te parkeren auto's gebruikt als hellingbaan.

Energie neutraal bouwen

LIAG en de gemeente Alkmaar hebben elkaar gevonden in een ambitieuze aanpak met betrekking tot duurzaam en energiezuinig bouwen. De gemeente Alkmaar heeft als beleid dat al haar gebouwen 20% beter moeten presteren dan de geldende wettelijke norm. Daarnaast wordt in de gemeente Alkmaar een minimaal te behalen score van ruim voldoende (7,0) verlangd per thema bij de GPR-gebouw (Gemeentelijke-Prestatie-Richtlijn). Het nieuwbouwproject voldoet in ruime mate aan de gestelde doelen op dit gebied met een gemiddelde score van 7,9 en scoort derhalve gemiddeld ‘goed'.

Naast een uitgebalanceerde materiaalkeuze waarbij met name gelet is op de milieubelasting bij vervaardigen en hergebruik wordt er gewerkt met bouwelementen die qua maatvoering en detaillering gemakkelijk hergebruikt kunnen worden en passen binnen de inzichten op het gebied van ‘Cradle-to-Cradle' bouwen. Zo zijn de ramen van kantoren van eenzelfde formaat en is ook in de gevel gekozen voor een hoge repetitie aan elementen. Veel van deze elementen kunnen zo aan het einde van de gebruikscyclus gemakkelijk worden hergebruikt.

Om met een minimum aan energie toch een plezierig en comfortabel binnenklimaat te krijgen wordt gebruik gemaakt van warmte en koude opslag (WKO) in de bodem. Om de investering van dit systeem nog meer te benutten is het parkeerdek als zonnecollector ingezet. In het parkeerdek worden watervoerende slangen aangebracht die het door de zon verwarmde water de bodem in voeren waardoor er koude kan worden opgepompt wat wordt gebruikt om het gebouw van 8.500 m2 bvo en het naastgelegen stadskantoor van 12.500 m2 bvo te koelen in de zomer en te voorzien van verwarming in de winter. Er is door dit systeem geen nieuwe verwarmingsketel nodig voor de 8.500 m2 toegevoegde functies. Alle energie die de brandweerkazerne en Brijder verslavingszorg nodig heeft komt uit de WKO installatie. Hiernaast kan met dit gebruik van de WKO-installatie in de winter het parkeerdak vorstvrij gehouden worden. Er is zo een gebouw gemaakt dat eigenlijk werkt als een energie/klimaatcentrale met algemene functies voor de gemeente Alkmaar.

Gerelateerde projecten

Dit vind je misschien ook interessant

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op