tribune trap met grote glazen gevel, energiezuinige lampen en lopende leerlingen van het Frits Philips Lyceum in Eindhoven

aandacht voor kleinschaligheid

Frits Philips lyceum-mavo

Eindhoven heeft een nieuwe school: het Frits Philips lyceum-mavo. LIAG heeft in nauwe samenwerking met de gebruikers het ontwerp gemaakt waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.

Fotografie: Arjen Schmitz, Ben Vulkers

Functie:
Onderwijsgebouw vmbo-t-havo-vwo inclusief sportaccommodatie

Opdrachtgever:
Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs (SECVO)

Locatie:
Eindhoven

Frits Philips Lyceum-mavo is een school voor VMBO-t, HAVO en VWO en biedt onderdak aan 1.650 leerlingen. De school is ontstaan uit de fusie van het Lyceum Bisschop Bekkers en het Christiaan Huygens College aan de Broodberglaan.

Bij de nieuwe huisvesting is er veel aandacht voor kleinschaligheid, ontwikkeling van de leerlingen en goed contact tussen docent en leerlingen. In het ontwerp zijn de wensen en aandachtspunten van de huidige leerlingen, hun ouders en de medewerkers meegenomen. Door middel van enquêtes, workshops en spreekuren heeft LIAG de wensen van alle gebruikers in kaart gebracht en vertaald naar een nieuwe moderne en transparante leeromgeving.

“Kijk even om je heen; je kijkt overal dwars door het gebouw heen. En ondanks die transparantie en de vele open ruimten is het een rustige school.”
directeur-bestuurder Martin van den Berg

Het gebouw heeft een onderscheidende uitstraling met een driedimensionale gevel die een steeds veranderend gevelbeeld schept als je er langs rijdt. Elk perspectief biedt een ander verrassend en fris kleuren-schema. De bestaande sporthal werd gerenoveerd, voorzien van een nieuwe kantine en volledig geïntegreerd in het ontwerp van de nieuwbouw.

Er is extra aandacht gegeven aan energiezuinige verlichting en een binnenklimaat dat de ontwikkeling van de leerling maximaal ondersteunt.

“Het is vooral een transparant gebouw geworden dat werkt: brugklassers zien oudere leerlingen in witte jassen met brillen en leerlingen die met werkstukken kunstzinnige vorming bezig zijn. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid en daar wil je bij horen.”
directeur-bestuurder Martin van den Berg

Benieuwd naar een verhaal over architectuur waar je gelukkig van wordt?

neem contact op